Tư pháp hộ tịch
 
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG
QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG
2 Thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu
thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu
3 DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP Ở CẤP HUYỆN
DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP Ở CẤP HUYỆN
4 Nội dung các thủ tuch hành chính Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Nội dung các thủ tuch hành chính Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
5 Quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện giải quyết
Quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện giải quyết
6 Thủ tục Đăng ký kinh doanh Hộ cá thể - Hợp tác xã
Thủ tục Đăng ký kinh doanh Hộ cá thể - Hợp tác xã
7 Quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
8 Biểu mẫu (13 mẫu) tờ khai hộ tịch
Các Biểu mẫu (13 mẫu) tờ khai hộ tịch
9 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ.
1. Nội dung cụ thể trong file đính kèm (CTBSSN.PDF)
10 Thủ tục Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
1. Nội dung cụ thể trong file đính kèm (TTCTHDGDBDS.PDF)
11 Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh (đối với trường hợp có lưu hồ sơ sổ đăng ký khai sinh tại huyện)
1. Nội dung cụ thể trong file đính kèm (TTCLBCGKS.pdf) 2. Biểu mẫu kèm theo (TP-HT-2012-TKTDCCHT.pdf); (T__KHAI_CAP_LAI_B_N_CH_NH_KHAI_SINH_(1).PDF)
12 Thủ tục xác định lại giới tính
1. Nội dung cụ thể trong file đính kèm (TTXDGT.PDF) 2. Biểu mẫu kèm theo (TP-HT-2012-TKTDCCHT.pdf)
13 Thủ tục xác định lại dân tộc
1. Nội dung cụ thể trong file kèm theo (TTXDDT.pdf). 2. Biểu mẫu kèm theo (TP-HT-2012-TKTDCCHT.pdf)
14 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên
1. Nội dung cụ thể trong file đính kèm (TDHT.PDF) 2. Biểu mẫu kèm theo (TP-HT-2012-TKTDCCHT.pdf)

    
 
 
    
    
 
Đăng nhập
 
Tài khoản  
 
 
Liên kết Website
 


 
Hỗ trợ trực tuyến
 
 
Thăm dò ý kiến
 
 
Thư viện ảnh
 

  • hinh anh 4

  • hinh anh 3

  • hinh anh 2

  • hinh anh 1
    
 
Lượt truy cập
 
 
Quảng Cáo
  
Quảng cáo